Úvod
Aktuality
Tipy na výlet
Historie Podhartě
Blízké okolí
Zajímavosti
Význačné osobnosti
Před sto lety
Královédvorský okruh
Poloha
Fotogalerie
O nás

Stolová společnost Cvrndorf v České Podharti

Odznak Cvrndor Byla založena na Bílou sobotu dne 6.dubna 1896 v hostinci U Slunce. Žádné písemné doklady se nedochovaly. Až v roce 1926 vydala společnost Almanach. Stalo se tak při příležitosti třicátého výročí založení Cvrndorfu. Podharť měla v té době 150 - 250 obyvatel. Jelikož se obyvatelé Podhartě zabývali převážně předením lnu, říkalo se jí Cvrndorf. Název Cvrndorf je odvozen z německých slov Zwirn - nit a Dorf - vesnice. Společnost měla čtrnáct zakládajících členů. Jako první rychtář byl zvolen Richard Rücker, místorychtářem Jan Vonka, policejním ředitelem Jindřich Markl a sekretářem společnosti Václav Mikulka. Společnost byla nepolitická, nábožensky nestranná a její členové se mezi sebou oslovovali sousede - sousedko. Symbolem se stala zvonička, která stávala v nynější ulici Antonína Wagnera až do roku 1917. Na Bílou sobotu se konaly výroční schůze, při kterých byly konány volby, přijímáni noví členové a na závěr byla pořádána společná zábava všech sousedů a sousedek. Společnost si vzala za hlavní cíl podporu školy v Podharti, pořádala výlety do okolí, poutě. Přispívala na chudé, v r. 1924 darovala 500,- Kč na pomník T.G.Masaryka a zúčastnila se jeho odhalení. V roce 1926 při oslavě svého třicetiletého trvání vydává Almanach a 8. července dostala spolkový prapor. Předání praporu bylo slavnostní, zúčastnili se ho zástupci mnoha spolků. Dne 10.července roku 1926 navštívil Dvůr Králové nad Labem prezident T. G. Masaryk, který byl již přivítán s tímto praporem. Zástupci obce se zúčastnili i odhalení pomníku J.Husa ve Verdeku v září 1923, položení základního kamene Sboru církve československé v červnu 1924 a v roce 1931 položení základního kamene k památníku J. A. Komenského v Bílé Třemešné. 8.července 1934 se účastní odhalení busty Antonína Wagnera na jeho rodném domě v Podharti. V roce 1936 má Obec Cvrndorf 193 členů. Slavnostního večera, který se konal ke čtyřicátému výročí založení obce, se zúčastnil i starosta města p.Bilina. Při výroční schůzi dne 8.dubna 1939 (v době protektorátu) má obec 289 členů. Chystá se její likvidace. V roce 1940 je jí ještě načas povolená činnost a je uznána jako společnost dobročinná. 5.dubna 1941 se koná na několik let poslední výroční schůze, na které bylo jen 21 členů z 306 registrovaných. V roce 1945 se na první poválečné valné hromadě schází 256 členů obce cvrndorfské. Při této příležitosti bylo rozhodnuto, že spolek změní své jméno na Stolovou společnost v České Podharti. Po válce byly kladeny Společnosti různé překážky, nemohla navázat na svoji předválečnou činnost. Přestože v r.1951 při konání valné hromady měla 347 členů, navrhl předseda MNV, aby se spolek rozešel. V roce 1952 její činnost definitivně skončila. V roce 1968 se sešla hrstka pamětníků, kterým děkujeme za to, že se dochavalo svědectví o tomto mimořádném spolku. Je velká škoda, že se přes snahu několika nadšenců nepodařilo na nedobrovolně přerušenou činnost Cvrndorfu navázat.

Podle knihy "Podharť dětem i dospělým" autora P.Janouška zpracovala Lenka Prajzlerová