Úvod
Aktuality
Tipy na výlet
Historie Podhartě
Blízké okolí
Zajímavosti
Cvrndorf
Význačné osobnosti
Královédvorský okruh
Poloha
Fotogalerie
O nás
Světové osobnosti
Osobnosti Čech a Slovenska

Stalo se před 100 lety 1910 - 1913

České země byly součástí Rakousko-uherské konstituční monarchie.

František Josef I (18. srpna 1830 zámek Schönbrunn, Vídeň – 21. listopadu 1916 tamtéž) - z rodu Habsbursko-lotrinskéhokrál uherský, císař rakouský, král český v letech 1848 - 1916 (nebyl nikdy králem českým korunován), král lombardský a benátský, dalmátský, chorvatský, slavonský. František Josef I. (18. srpna 1830 zámek Schönbrunn, Vídeň – 21. listopadu 1916 tamtéž) z rodu Habsbursko-lotrinského byl 68 let císař rakouský (nekorunovaný)[1] (v letech 1848–1916), král český (nekorunovaný) a uherský (korunovace 1867), král lombardský a benátský, dalmátský, chorvatský, slavonský.

Papež – Pius X
Svatý Pius X., (2. června 1835 Riese, Itálie,– 20. srpna 1914 Vatikán), rodným jménem Giuseppe Melchiorre Sarto. Byl 257. papežem katolické církve od 4. srpna 1903 až do své smrti. Během svého pontifikátu zreformoval kurii, církevní právo, liturgickou hudbu a kněžský breviář. Založil úřední tiskový orgán Svatého stolce Acta apostolicae sedis.

Správní členění

Království České, Markrabství Moravské, Vévodství Slezské.

Statutární města (v Čechách): Praha, Liberec

Okresní hejtmanství: Hradec Králové: 25 000 obyvatel, Trutnov: 24 000 obyvatel, Pardubice - 23 000 obyvatel, Dvůr Králové n/L - 15 051 obyvatel

Obyvatelstvo

národnosti: česká: 63,4%; polská: 1,6%; německá: 35,0%

počet obyvatel v Českých zemích (sčítání lidu) 10 078 637

obyvatel ve městech (nad 20 000 obyvatel) žilo: 44,8%

průměrná délka života v letech 1909 - 1912 : muži 42,83; ženy 45,9

Povolání

Průmysl a výrobní řemesla: 39.5 %; zemědělství a lesnictví: 34,4 %; doprava, obchod, peněžnictví: 10,9%; ostatní: 15,2% Podle knihy Československé dějiny v datech zpracovala LP

Okresní hejtmanství
Samosprávný okres Dvůr Králové n/L byl zřízen 28. ledna 1865. V pořadí čtvrtým starostou Dvora Králové byl od 10 srpna 1910 do 8.4.1919 Ludovik Schick, soukromník ve Dvoře Králové n/L. Správa okresu byla do dubna 1919 v českoněmeckých rukou v poměru 12 čechů a 5 němců. Zastupitelský okres královédvorský má 38 obcí, z nich 5 českých, 20 německých, 13 smíšených.

Rozloha obce: 1 869ha 65a 61m2

Stavení: všechna 1 128, obytná 1 097.

Obyvatelstvo: 15 051 obyvatel; muži 7 387; ženy 7664

Národnosti: česká 13 624; německá 1 337; jiní 90

Náboženství: římskokatolické 14 429; českobratrské 89; izraelské 332; bez vyznání 200.

Zvířena: koně,osli 325; hovězí 711; skopové 300; vepři 219; husy,kachny 198; slepice 3587.

Podle kroniky Bedřicha Söllnera zpracovala LP.

Dvůr Králové nad Labem - rok 1913

V roce 1913 vyhořela ve Dvoře Králové nad Labem Bauerova textilní továrna. Na jejím místě byla postavená Průmyslová škola textilní. Stavba školy byla dokončená v roce 1925.

Dvůr Králové nad Labem - rok 1912

Stalo se na gymnáziu
Dne 1. března r. 1912 se nedostavila na první vyučovací hodinu celá třída na protest proti předem ohlášenému opakování látky z dějepisu za I. pololetí. Dle studentů se nedalo během 14 dnů látku naučit. Protože se při vyšetřování nepodařilo zjistit, kdo akci zorganizoval, dostala celá třída ředitelskou důtku.
Na gymnáziu se vyučovalo : Náboženství, Jazyk český, latinský, německý a francouzský, Dějěpis, Zeměpis, Matematika, Základy nauky deskriptivní geometrie, Přírodopis a všeobecná zeměvěda, Filosofická propedeutika, Kreslení, Krasopis a Tělocvik.
Podle Výročního almanachu 1890-2010 volně zpracovala LP

Knihovna Slavoj
Knihovna byla od roku 1910 umístěna na náměstí v budově okresního hejtmanství. Na valné hromadě dne 27. 3. 1912 se uvádí že knihovna měla 246 členů. Největší skupinu čtenářů tvořili dělníci (52) po té úředníci (41), žen bylo 66. Výpůjčovalo se tři dny v týdnu a to v pondělí a pátek od 18,00 hodin do 20,00 hodin a ve středu od 14,00 hodin do 16,00 hodin.
V září se knihovna přestěhovala na Hankovo náměstí do domu čp. 314 "U Knižáčků".
Podle Městská knihovna Slavoj 1881 - 2011 volně zpracovala LP
V letech 1910 - 1920 se stavěla Tešnovská přehrada (nyní zvaná přehrada Království), aby zabránila povodním, které ohrožovaly město.