Úvod
Aktuality
Historie Podhartě
Blízké okolí
Zajímavosti
Cvrndorf
Význačné osobnosti
Před sto lety
Královédvorský okruh
Poloha
Fotogalerie
O nás

Tip na výlet

Žleby

zámek První připomínka hradu Žleby je z roku 1289. Je možné, že jeho původ je ještě starší. Zakladateli hradu byli pravděpodobně páni z Lichtenburka. Během staletí vystřídalo panství několik majitelů. K přestavbě středověkého hradu na čtyřkřídlý renesanční zámek došlo v 2. polovině 16. století. Zasloužili se o ni Bohdanečtí z Hodkova a Václav Choutovský z Nebovit. O rozsáhlou přestavbu na sídlo jak jej můžeme vidět nyní se postarali Auerspergové. Jejich přičiněním je na zámku velká sbírka zbraní, rukopisů, knih, vitráží a nádobí. Stěny jsou pokryté koženými tapetami. Auerspergové vlastnili Žleby od roku 1754 do roku 1945, kdy byl zámek zestátněn.

jeleni Na okraji zámeckého parku se rozkládá na rozloze 121 hektarů obora, kde jsou chování bílí jeleni. Ti byli do střední Evropy přivezení koncem 18. století. V České republice jsou tři chovy této jelení zvěře. V oboře je umístěna i expozice dravců a sov. Dvakrát denně probíhají ukázky letu a výcviku dravců.


Milevsko - Klášter

plakát Při toulkách po jižních Čechách stojí za návštěvu Klášter v Milevsku


Muzeum městské hromadné dopravy v Praze

vstupenka Ve Střešovické vozovně otevřel Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. dne 9. května 1993 Muzeum městské hromadné dopravy. V roce 1975 byly vozy prohlášeny za technickou památku a v roce 1998 za památku kulturní. K roku 2010 bylo v Muzeu umístěnou 57 vozidel. Nejstarší je vůz koňské dráhy z roku 1886.V muzeu jsou k vidění tramvajové vozy, speciální a nákladní tramvaje, autobusy i trolejbusy.
V říjnu 1829 získal povozník Jakub Chocenský koncesi k provozování dvou omnibusových linek. V následujícím roce tato doprava zanikla. Další pokus o zprovoznění omnibusových linek proběhl v r. 1842 a poté v letech 1870 - 1879 a 1872 - 1883.
První koněspřežná tramvaj v Praze zahájila provoz dne 23. září 1875. Vedla od rozestavěného Národního divadla do Karlína. V letech 1883 - 1886 byla dokončená stavba trasy koňky o délce 18,875 km. Její provoz trval až do roku 1905.
Při příležitosti Zemské jubilejní výstavy v roce 1891 byl zahájen dne 31. května provoz pozemní lanové dráhy na Letnou. Už 25. července téhož roku zahájila svůj provoz i pozemní lanová dráha na Petřín, kterou postavilo Družstvo rozhledny na Petříně. Pohon obou lanovek byl zařízen na vodní převahu.
O první českou elektrickou tramvaj se zasloužil český elektrotechnik František Křižík. Ta zahájila provoz na Letné dne 18. července 1891. Křižíkova soukromá Elektrická dráha na trase Praha - Libeň - Vysočany zahájila provoz 19. března 1896. Od roku 1925 se trvalou součástí pražské dopravy staly autobusy. Další významnou část pražské hromadné dopravy tvořily od roku 1936 trolejbusy. Jejich provoz byl ukončen v roce 1972. Přelomovým rokem v Pražské hromadné dopravě se stal rok 1974. Dne 9. května zahájilo provoz metro na trati C mezi stanicemi Florenc a Kačerov. V tomto roce byly nahrazeny staré dvounápravové tramvaje s vlečnými vozy a také bylo zrušeno povolání průvodčí. V současné době jsou vybudovány 3 trasy metra v délce téměř 60 km.Hrádek u Nechanic

Zámek Hrádek u Nechanic
Chotěborky

Chotěborky Asi 11 km jižně od Dvora Králové nad Labem je nenápadná víska Chotěborky, která spadá do chráněné památkové zóny. První zmínka o ní je z roku 1355. Návsi vévodí roubená polygonální pozdně gotická dřevěná zvonice pravděpodobně ze 16. století. Na hřbitově stojí na místě vyhořelého dřevěného kostelíka gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zachován zůstal pouze jižní gotický portál z I. poloviny 14. století. V duchu baroka byl kostel upraven v I. polovině 18. století. V té době vznikla ve hřbitovní zdi brána s plastickou výzdobou z dílny bratrů Pacáků.Z jejich dílny pochází i barokní sloup sv. Jana Nepomuckého. V původní zdi hřbitova jsou zasazeny náhrobní desky se znaky majitelů hradu Vřešťova. Od nedaleko stojící sochy Ježíše Krista je krásný výhled do kraje, kterému vévodí věž kostela v Dubenci. Chotěborky jsou rodištěm Františka Xavera Duška, klavírního virtuosa a přítele W. A. Mozarta. Na Duškově rodném domě je zasazena pamětní deska s textem: "Zde se narodil 8. XII. 1731 český skladatel F. X. Dušek, otec českého klavírního umění, přítel Mozartův". Mecenášem F. X. Duška se stal hrabě Jan Karel Sporck. Umožnil mu studium v jesuitském gymnáziu v Hradci Králové, i v Praze, kde byl žákem skladatele Františka Václava Habermanna. Z Prahy, snad opět se Sporckovou podporou, odjel do Vídně. Do Prahy se vrátil před rokem 1770, kde se ubytoval v domě „U černého slunce“ (v Celetné ulici č. 9/556) Jeho dílo obsahuje téměř 200 dochovaných skladeb, z nich 31 děl pro klavír, 5 klavírních koncertů, 89 komorních skladeb s různým obsazením, 37 symfonií, dále serenády, ouvertury, menuety a pochod pro dechový orchestr, dětské písně, 4 mše, rekviem, a 7 menších chrámových skladeb. Je také autorem školy pro violoncello. K jeho žákům patřil například Leopold Koželuh, Jan August Vitásek, Vincenc Mašek aj. F. X. Dušek zemřel v Praze 12. února 1799 a je pochován na Smíchově na Malostranském hřbitově spolu se svou manželkou Josefou. zdroj : www.starysmichov.cz


Přehrada Slapy

Informační deska Letní počasí si můžeme zpříjemnit prohlídkou a koupáním na přehradě Slapy, popřípadě procházkou cca 8km dlouhou ze Slap na přehradu Štěchovice.
Valdštejnská zahrada

Informační deska V krásné pražské Valdštejnské zahradě kromě uměleckého zážitku z výzdoby můžeme vidět Pražský hrad z podhledu, setkat se s procházejícím se bílým pávem, nebo ve větvích ukrývajícím se pávem krásně zbarveným. V kleci můžeme zhlédnout spící výry a v jezírku prohánějící se ryby.Trutnov

Trutnovský park. Spisovatel, básník a politik Uffo Horn Daniel *1817 – †1860, účastník revoluce 1848 – 1849 patří k nejvýznam rodákům Trutnova. Jeho jméno najdeme i v názvu nově otevřeného kulturního zařízení v Trutnově (v místě bývalého autobusového nádraží, později tržnice) UFFO - Společenské centrum.
Informační panel UFFO Horn Daniel relief drak

Michael Gabriel - "Koně"

V Praze Dejvicích na křižovatce ulic Kyjevská a Kafkova je relaxační zóna, kde se můžeme setkat s Gabrielovými sochami koní.
Dejvice koně koně koně